přeskočit na obsah

Ochrana údajů

Vaše osobní údaje (např. oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) zpracováváme pouze na základě ustanovení práva na ochranu údajů. Následující předpisy Vás informují o způsobu, rozsahu a účelu sběru, zpracovávání a použití osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje pouze na naše webové stránky. Pokud se prostřednictvím odkazů na našich stránkách dostanete na jiné stránky, informujte se na nich, jakým způsobem se tam zachází s Vašimi údaji.

Vaše osobní údaje, jsou-li tyto nezbytné pro vznik, obsahové utváření nebo změnu smluvního vztahu (stavové údaje), se výhradně používají pro zajištění průběhu smluvního vztahu. Takto musí být např. dodavateli zboží předáno Vaše jméno a Vaše adresa pro účely doručení.

2. Newsletter

Přihlásíte-li se k odběru Newsletteru, bude se Vaše e-mailová adresa používat k vlastním propagačním účelům, dokud se z odběru Newsletteru zase neodhlásíte. Odhlásit se můžete kdykoli. Následující souhlas jste výslovně udělili zvlášť nebo příp. v průběhu procesu objednávání: Newsletter – přihlásit se zde.
Váš souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucnosti odvolat. Pokud už nechcete Newsletter dále odebírat, potom se můžete následujícím způsobem odhlásit: e-mailem; na našich stránkách.

5. Cookies

(1) Abychom optimalizovali naši webovou prezentaci, používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pracovním úložišti Vašeho počítače. Tyto cookies se po zavření prohlížeče zase vymazávají. Jiné cookies na Vašem počítači zůstávají (dlouhodobé cookies) a opět ho rozeznávají při Vaší další návštěvě. Tímto Vám můžeme umožnit lepší přístup na naše stránky.

(2) Ukládání cookies můžete zabránit tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte možnost "blokovat cookies". Toto ale může mít za následek omezení funkcí našich nabídek.

6. Analytika společnosti Google

Tyto webové stránky používají Google Analytics, tedy službu webové analýzy společnosti Google Inc. (Google). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu způsobu používání webového rozhraní. Informace, které cookies vytvoří o tom, jak používáte tyto webové stránky, se zpravidla předávají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizéru IP adresy na těchto webových stránkách bude Vaše adresa společností Google však nejdříve zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se předává serveru společnosti Google celá IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat, aby vyhodnotil, jak používáte webové stránky, aby sestavoval zprávy o činnostech na webu a aby zajistil další služby pro provozovatele webových stránek, které jsou spojeny s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, která byla v rámci činnosti Google Analytics předána Vaším prohlížečem, nebude spojována s dalšími údaji, které sbírá společnost Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; odkazujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Mimoto můžete zabránit evidenci osobních údajů na Googlu (včetně Vaší IP adresy), kterou provádějí cookies o tom, jak používáte webové stránky, stejně tak jako zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete Plugin prohlížeče, které jsou k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením "anonymizeIP()", aby se IP adresy dále zpracovávaly pouze ve zkrácené formě, aby se vyloučila možnost jejich přímého spojení s určitou osobou.

nahoru