Vinohrady

Stockkultur
Stockkultur

Až do 50. let 20. století se většina vinohradů v Rakousku zakládala jako „stockkultur“. Dnes je ale takový vinohrad již vzácností. V roce 2007 se Karl Neustifter rozhodl, že vysadí vinohrad podle pěstitelského postupu „stockkultur“ na vinici „Steinberg“ v Poysdorfu v oblasti Weinviertel. Bylo zde vysazeno 4.500 keříků vinné révy. V roce 2010 jsme sklidili první ročník Veltlínského zeleného vypěstovaného metodou „stockkultur“, tedy jako Veltlínské zelené rodiny Neustifterů vypěstované metodou „stockkultur“ („Neustifter Grüner Veltliner Stockkultur“).

Stockkultur
Stockkultur

Při pěstitelském postupu podle „stockkultur“ se keříky vinné révy vysazují v rozestupu 80 cm. Dřevěné tyče slouží vinné révě jako opora, přičemž se keříky již nemusí navazovat na drátěný rám.  V zimě se keříky vinné révy zastřihnou na několik centimetrů a potom vyrůstají podél tyče.  Tato původní pěstitelská metoda ovšem vyžaduje čtyřikrát více práce než pěstitelská metoda „hochkultur“, ke které se po druhé světové válce v Rakousku přešlo právě od „stockkultur“. Výhody „stockkultur“ však hovoří sami za sebe:

  • díky tomu, že jsou hrozny tak blízko půdě, docílíme jejich optimální vyzrálosti
  • plně zralé aroma je základním kamenem tohoto velkolepého vína
  • díky tomu, že mají keříky révy husté listy, poskytují si tak vzájemně stín
  • růst hroznů si vinná réva upravuje sama
  • hlubší kořenový systém zajišťuje révě lepší zásobování vodou
  • do hroznů přechází mineralita z půdy.

„Celkově zdravější vinohrad, který plodí komplexní a jedinečné víno.“

Stockkultur